Scroll to content

Interactive Bar

Llwynypia Primary School
Llwynypia Primary School

Porffor

Seren a Sbarc

Cân Seren a Sbarc ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. I weld comig Seren a Sbarc gyda geiriau'r gân ar y cefn, cer i bit.ly/adnoddauDMC Seren and Sbarc's song for Dydd Miwsig Cymru. To see the accompanying comic with the lyrics on the back, go to bit.ly/DMCresources